Văn phòng Tư vấn pháp luật 24h xin đưa ra câu trả lời về câu hỏi “ không chia tài sản thừa kế cho con không?”

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2005, cá nhân chủ nghĩa mang quyền lập di chúc để định tranh tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho cá anh bạn thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật kinh tế giỏi Hà Nội

Điều 648 quy định cá anh bạn lập di chúc sở hữu các quyền sau đây: chỉ định các bạn thừa kế; truất quyền hưởng di sản của các bạn thừa kế; phân định phần di sản cho từng các bạn thừa kế; dành Một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao trách nhiệm cho các bạn thừa kế; chỉ định các bạn giữ di chúc, mấy người quản lý di sản, cá anh bạn phân chia di sản.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân ngày nay

Nếu vậy thì, sở hữu các quy định nói trên, chúng ta mang quyền lập di chúc để cho 2 cá anh bạn cháu nhận thừa kế theo ý nguyện của tôi.

Về hình thức của di chúc , tôi có thể tuyển lựa một trong 3 mẫu gồm: di chúc bằng văn bản ko sở hữu người làm chứng; di chúc bằng văn bản với mấy người giúp chứng; di chúc bằng văn bản với công chứng hoặc chứng thực.

Tuy vậy, để khách quan cùng lúc mang cơ sở xác định mấy người lập sở hữu tỉnh ngủ, minh mẫn, có bị bắt nạt dọa, lừa dối hay không, mấy người để lại tài sản thường tuyển lựa di chúc mang người làm cho chứng hoặc sở hữu công chứng, chứng thực.

Về nội dung , di chúc bắt buộc ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên cùng lúc nơi cư trú của các bạn lập di chúc; họ, tên các bạn, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi mang di sản; việc chỉ định mấy người thực hiện bổn phận và nội dung của bổn phận.

Di chúc ko được viết tắt hoặc soạn bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm rộng rãi trang thì mỗi trang bắt buộc được đánh số vật dụng tự đồng thời sở hữu chữ ký hoặc điểm chỉ của mấy người lập di chúc.

liên quan đến mấy người làm chứng, pháp luật về thừa kế quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những cá anh bạn sau đây: mấy người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cá anh bạn lập di chúc; người sở hữu quyền, nghĩa vụ tài sản liên tưởng đến nội dung di chúc; mấy người chưa đủ mười tám tuổi, cá anh bạn ko có năng lực hành vi dân sự.

Về thủ tục , giả dụ bạn tôi chọn lựa hình thức di chúc được công chứng hoặc chứng thực thì bạn bắt buộc liên hệ mang một cơ quan công chứng hoặc UBND cấp xã yêu cầu chứng nhận di chúc. tôi cần xuất trình bản không quá xa lạ mà các giấy tờ phụ thuộc thân cùng lúc giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc đăng ký sở hữu, sử dụng) mà tôi để lại cho các bạn thừa kế và các tài liệu khác theo đề nghị của cơ quan công chứng, chứng thực.

ví như chúng ta chọn lựa di chúc sở hữu người giúp cho chứng thì buộc phải có ít nhất 2 cá anh bạn giúp chứng. Nội dung di chúc bắt buộc biểu hiện đầy đủ thông báo của mấy người giúp cho chứng như: danh tiếng, năm sinh, số CMND, nơi cư trú…

Tác giả: tunglt09

Comments

icon up top