Tổng quan về hệ thống thông tin khuyến mãi mobifone

  • Đăng bởi Quản Trị Viên - June 19, 2015

Quản lý hệ thống cập nhật thông tin khuyến mãi mobifone

Hệ thống thanh toán điện tử là hệ thống giúp cho người mua và người bán  thanh toán với nhau thông qua việc mua bán sản phẩm dịch vụ trên Internet với các hình thức thanh toán khác nhau nh­ư thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit Card), thẻ ghi nợ (Debit Card)… Hệ thống này sẽ là cầu nối giữa Internet và mạng ngân hang để tự động nạp tiền mobifone , giúp các thông tin thanh toán từ Internet có thể vào được mạng của ngân hàng và sử dụng những hình thức thanh toán của ngân hàng. Hệ thống thanh toán sẽ sử dụng các hình thức điện tử thay thế cho các hình thức truyền thống như­: sử dụng chữ ký điện tử và chứng nhận điện tử thay thế chữ ký và con dấu truyền thống… Các thông tin truyền trên hệ thống được mã hoá lại và đảm bảo tính an toàn toàn vẹn.

nap the online

Các tổ chức tài chính hay ngân hàng (Fis): là nơi giữ tài khoản của người trả và người được trả trong mô hình thanh toán này.

–    Người trả (payers) và người được trả(payees): các cá nhân hay tổ chức chấp nhận trả hay  nhận theo hình thức thanh toán này và họ phải có tài khoản trong ngân hàng.

–    Tổ chức thứ ba(tổ chức phi tài chính): tổ chức này thanh toán dịch vụ thanh toán điện tử nhưng không giữ tài khoản. Tổ chức này đóng vai trò giao tiếp với hệ thống khuyến mãi mobifone  mạng ngân hàng để giải quyết các giao dịch từ Internet đến các tài khoản trong ngân hàng.

–    Các mạng ngân hàng nối liền các ngân hàng và nối với tổ chức thứ ba.

Như­ trong phần 3 – Tổ chức bán hàng – đã đề cập , sau khi khách hàng vào cửa hàng ảo A của người bán, quyết định lựa chọn những loại hàng hoá và điền những thông tin vào phiếu mua hàng, khi đó khách hàng sẽ tiến hành thanh toán qua mạng Internet. Thông tin về việc nạp tiền mobifone cho thuê bao khác đặt hàng của người mua sẽ được chia thành hai phần:

–    Các thông tin về việc đặt hàng của người mua (người trả) sẽ được chuyển đến cho người bán hàng hoá, dịch vụ trên Internet. Người bán sẽ chuẩn bị hàng hoá và hoá đơn để chuyển đến cho người mua hàng.

–    Các thông tin về thanh toán của người mua nh­ư số thẻ tín dụng, số tài khoản, chứng nhận, chữ ký điện tử của người mua và tài khoản của người bán sẽ được mã khoá theo phương thức SET hay SSL và chuyển trên Internet đến hệ thống thanh toán do tổ chức thứ ba quản lý. Từ hệ thống khuyến mãi mobifone  này tất cả các dữ liệu sẽ được giải mã và chuyển sang chuẩn 8583 để vào mạng ngân hàng của người bán và người mua. Thông tin thanh toán được chuyển đến ngân hàng của người mua để xác nhận thông tin nếu người mua không sử dụng chứng nhận điện tử và chữ ký điện tử. Sau khi thông tin đã được xác nhận bằng chữ ký, chứng nhận điện tử hay chữ ký truyền thống của khách hàng thì ngân hàng người mua và ngân hàng người bán thực hiện chức năng thanh toán chuyển khoản từ người mua sang tài khoản của người bán.

 

Tác giả: Quản Trị Viên

Comments

icon up top