Vai trò của TCP với thanh toán online

  • Đăng bởi Quản Trị Viên - June 25, 2015

Thanh toán online và yêu cầu đối với TCP

TCP giữ vai trò đảm bảo việc truyền gửi chính xác dữ liệu từ người sử dụng tới máy chủ (Server) ở nút mạng, IP đảm nhận việc chuyển các gói dữ liệu (Packet of Data) từ nút mạng này sang nút mạng khác theo địa chỉ Internet (IP number: địa chỉ 4 byte đã đăng ký khi nối máy vào Internet, có dạng xx.xx.xx.xx, trong đó cụm xx là giá trị của một byte mà khi biết đổi ra dạng thập phân thì sẽ thành một con số trong dãy số từ 0 tới 255); hiện nay chuẩn IP đã được cải tiến tới IP Version 6: IPv6, có khả năng liên thông được với nhiều hệ thống tiểu chuẩn công nghệ thông tin, như SNA của IBM, X.25 ở Châu Âu, ISDN, Frame Relay, FDDI, ATM…

thanh toan online2

Thanh toán trực tuyến có những yêu cầu gì về cấu trúc website?

Công nghệ Web (World Wide Web hay còn ký hiệu là: WWW) là công nghệ sử dụng các liên kết siêu văn bản (Hyperlink, Hypertext) tạo ra các văn bản chứa nhiều tham chiếu tới các văn bản khác, cho phép người sử dụng tự động chuyển từ một cơ sở dữ liệu này sang một cơ sở dữ liệu khác, bằng cách đó mà truy nhập vào các thông tin thuộc các chủ đề khác nhau và dưới hình thái khác nhau như: văn bản, đồ hoạ, âm thanh, phim… Như vậy Web được hiểu như là một công cụ hay đúng hơn là một dịch vụ thông tin toàn cầu của Internet nhằm cung cấp những tư liệu thông tin đa phương tiện ví dụ như thanh toán cước điện thoại . Web giúp người sử dụng đọc được các thông tin viết bằng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language: ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) hoặc các ngôn ngữ khác được kết hợp với HTML và truyền đến mọi nơi trên cơ sở các giao thức chuẩn quốc tế như: HTTP (HyperText Transfer Protocol: giao thức chuẩn truyền siêu văn bản), FTP (File Transfer Protocol: giao thức chuẩn truyền tệp), POP (Post Office Protocol: giao thức chuẩn thư tín), SMTP (Simple Message Transfer Protocol: giao thức chuẩn truyền thông điệp giản đơn), NNTP (Net News Transfer Protocol: giao thức chuẩn truyền tin qua mạng, cho phép những người sử dụng mạng thảo luận xung quanh một hoặc nhiều vấn đề cùng quan tâm). Tuy mới ra đời, nhưng các Web Thanh toán online lại phát triển mạnh mẽ nhất, nhanh nhất, tạo nên một tiềm năng to lớn trong việc phổ biến thông tin toàn cầu.

Dung liệu (Content) là các hàng hoá mà cái người ta cần đến là nội dung của nó (hay nói cách khác chính nội dung hàng hoá mà không phải là bản thân vật mang nội dung đó), ví dụ : tin tức sách báo, nhạc, phim, ảnh, nạp thẻ điện thoại các chương trình truyền hình, phát thanh, phần mềm, các dịch vụ tư vấn, vé máy bay, xem phim, hợp đồng bảo hiểm… Xuất bản điện tử (Electronic Publishing) hay (Web Publishing) là việc đưa các tờ báo, các tư liệu công ty, các catolog hoặc những thông tin về sản phẩm hay những hình thức Thanh toán online  khác tương tự lên trên mạng Internet.

 

 

Tác giả: Quản Trị Viên

Comments

icon up top